กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

Working time:

ที่อยู่ :หมู่15 ตำบลทุ่งก่อ
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210