คิดเท่าที่จำเป็น
ไม่จำเป็นก็อย่าคิด
.. ปัญหาคือ เรามักไม่รู้ว่าอะไรไม่จำเป็นต่อการคิด

บ่อยครั้งเรามักเผลอเอาสายตาของคนอื่น
มาเป็นเครื่องวัดคุณค่าของเรา

ข้อคิดดีๆ รักตัวเอง รักให้เป็น

เรียนรู้..

เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ปฏิเสธสิ่งที่ใช้งานไม่ได้
และเติมเต็มในสิ่งที่เราเป็น