หัวข้อ : อบรมบุคลากรพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลป่าซาง (ครูเชษฐ์) (ดูทั้งหมด)
2019-09-10 18:23:29 เข้าชม : 923 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.พิชญณ์ภัทร ศรีประสิทธิ์ มอบหมายให้ ครูภูดิศ เผ่าเรือน ครู คศ.1 ครูนุช มั่นกุง ครูอาสาสมัคร และครูรัตนา มณีจันทร์สุข ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมบุคลากรพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล Teacher Training on the Online Course on Community Learning Centres and Lifelong Learning in Asia and the Pacific 9-10 September 2019, Diamond Park Inn Hotel, Chiang RaiProvince, Thailand.

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง