หัวข้อ : จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือและจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลป่าซาง (ครูเชษฐ์) (ดูทั้งหมด)
2019-08-01 13:45:31 เข้าชม : 83 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.พิชญณ์ภัทร ศรีประสิทธิ์ มอบหมายให้ครูนุช มั่นกุง ครูอาสาและครูรัตนา มณีจันทร์สุข ครู กศน.ตำบลป่าซาง จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือและจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ในวันที่1 สค.2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบบป่าซาง เพื่อจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือและจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง