หัวข้อ : เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลป่าซาง (ครูเชษฐ์) (ดูทั้งหมด)
2019-07-31 13:48:32 เข้าชม : 29 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.พิชญณ์ภัทร ศรีประสิทธิ์ และคณะครู กศน.ตำบบทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต พระครูกันตธรรมมานุวัฒน์(สุขเลิศ) ธ. เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่า เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระสิริวัฒโนดม”ในวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ วัดบ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง