หัวข้อ : โครงการอาสายุวกาชาด "หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ" | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลป่าซาง (ครูเชษฐ์) (ดูทั้งหมด)
2019-07-25 13:01:50 เข้าชม : 97 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอาสายุวกาชาด "หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ" ในระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. 62. ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (นพค.35) บ้านน้ำตกพัฒนา. ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อ ให้นักศึกษา กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน60 คน ทั้ง 3 ตำบล มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ และเป็นกำลังหลักสำคัญของครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง