กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

Working time:

ที่อยู่ :หมู่15 ตำบลทุ่งก่อ
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หรือ กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง(ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง) เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350 มีบุคลากรประกอบไปด้วย ผอ.กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ครูอาสาสมัครฯ จำนวน 2 คน ครู กศน.ตำบล จำนวน 7 คน  บรรณารักษ์จ้างเหมา จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน  รวมทั้งหมด 12 คน